Wycieczki

Klasa IIA w ZOO.

29 maja 2019 uczniowie klasy IIA wzięli udział w wycieczce do łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Dzieci brały udział w warsztatach o bioróżnorodności. W ich trakcie poznawały różne gatunki zwierząt, szczególnie te zagrożone wyginięciem. Poznawały ich charakterystyczne cechy: gdzie mieszkają, co jedzą, w jakim środowisku żyją.

Dzieci obserwowały je z bliska, mając okazje je dotknąć.

W drugiej części udały się na spacer po ZOO gdzie z bliska mogły zobaczyć zwierzęta. Wrażenie wywarła obserwacja karmienia małych pand. Szczególną atrakcją było oglądanie małego binturonga z mamą (są to jedyne okazy tego gatunku w Polsce).

Wycieczka była bardzo ciekawa, stanowiła swoistą terenową lekcję przyrody.

 

 

Innowacja regionalna – projekt edukacyjny

8 maja 2019 r. uczniowie klasy 5 e byli na warsztatach w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Były to warsztaty w ramach projektu edukacyjnego organizowanego przez muzeum pt. „ Ziuk – opowieści o Józefie Piłsudskim”. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach w ramach innowacji regionalnej prowadzonej w klasie. Podczas warsztatów poznali postać J. Piłsudskiego zwłaszcza jego dzieciństwo i młodość. Następnie mogli wykonać tematyczną pracę plastyczną. Wyjście klasy wpisało się również w kontynuowane obchody 100 - lecia Niepodległości.

 

„ZWIERZĘTA I ŚRODOWISKO, CZAS I PRZESTRZEŃ”

19 marca 2019 uczniowie IVC zwiedzali Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę zatytułowaną „Zwierzęta i środowisko, czas i przestrzeń”, pokazującą przekrój życia na Ziemi na przestrzeni miliardów lat. Wystawa jest próbą ukazania szerokiego spektrum bioróżnorodności przyrodniczej w aspekcie przystosowawczym, czyli adaptacji zwierząt do zmieniających się warunków środowiska. Duże wrażenie na uczniach zrobiła sawanna afrykańska z ciekawą kolekcją antylop oraz kolekcja pingwinów ukazująca środowisko Antarktyki. Uczniowie niechętnie chcieli opuścić Muzeum i żegnać się z Panią przewodnik, która bardzo ciekawie opowiadała im o całej wystawie.

 

"Biblioteka pod prądem, czyli od książki do dźwięku"

31 stycznia 2019 roku uczniowie Vc uczestniczyli w lekcji bibliotecznej "Biblioteka pod prądem, czyli od książki do dźwięku" w WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Lekcja w Dziale Zbiorów Audiowizualnych pozwoliła im poznać pojęcie mediateki, czyli multimedialnej biblioteki. Z zaciekawieniem oglądali różne nośniki dźwięku - pierwsze płyty analogowe, kasety magnetofonowe, pocztówki dźwiękowe oraz urządzenia odtwarzające je. W dziale digitalizacji podziwiali wielki, profesjonalny skaner, dzięki któremu zasoby biblioteczne mogą być udostępniane szerokiej grupie czytelników oraz naprawiane i zadbane dla przetrwania dla kolejnych pokoleń. Zeskanowane ręce wzbudziły sporo emocji i śmiechu. Czas lekcji minął tak błyskawicznie, że nikt nie chciał żegnać się z prowadzącymi i biblioteką.

 

5e - Muzeum

8 stycznia 2019 r. uczniowie klasy 5 e byli na kolejnym wyjściu w ramach realizowanej w tej klasie innowacji regionalnej. Zajęcia miały miejsce w Muzeum Miasta Łodzi. Zatytułowane były „Pomysł na miasto”. Uczniowie, którzy już pewną wiedzę o swoim mieście posiadają mogli ją w sposób praktyczny wykorzystać. Po wysłuchaniu bowiem krótkiej prelekcji na temat tego dlaczego w miejscu gdzie dziś znajduje się Łódź mogło powstać przemysłowe miasto i jakie były kolejne etapy jego powstawania, uczniowie mogli takie miasto samodzielnie zbudować. Wcielili się więc w XIX wiecznych urbanistów. Bawili się świetnie, wykorzystując przy okazji umiejętność zgodnej pracy w grupach, porozumiewania się ze sobą, uzgadniania wspólnie elementów.

 

5b na lodowisku

W dniu 21 grudnia klasa 5b wybrała się na lodowiskom, pomimo tego, że nie wszyscy dysponowali odpowiednimi umiejętnościami, to zabawa była przednia. 

 

CZY FIZYKA JEST JAK MAGIA? … czyli ZROZUMIEĆ FIZYKĘ

19 grudnia uczniowie klasy VII C uczestniczyli w zajęciach „Zrozumieć fizykę” w Eksperymentarium należącym do Planetrium przy ul. Pomorskiej (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1). Uczniowie uczestniczyli interaktywnie w przeprowadzaniu doświadczeń z różnych działów fizyki, co pozytywnie wpływało na poziom ich zainteresowania zjawiskami fizycznymi, zachodzącymi wokół nas wszystkich. Młodzież miała szansę utrwalić wiele wiadomości, z którymi już spotykała się na lekcjach w szkole, ale także przekonać się, że fizyka jest fascynującą nauką, którą niektórzy porównują do magii. Oczywiście tak mogą traktować tę naukę ci, którzy nie rozumieją podstaw obserwowanych zjawisk. A właśnie przybliżenie ich i umożliwienie ich zrozumienia miały na celu te zajęcia. Cel został osiągnięty,
a humorystyczny sposób prowadzenia zajęć uatrakcyjnił spotkanie z niektórymi trudnymi zagadnieniami z fizyki, których nieodkryte tajniki będą zgłębiane na kolejnych lekcjach fizyki już w szkole.

 

Gimnastyka umysłu 4c

18.12.2018 r. klasa IV c była na warsztatach w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi. Uczniowie w czasie zajęć poznali metody służące „gimnastyce umysłu”, dzięki którym będą mogli szybciej przyswajać wiedzę. Wykonywali różne ćwiczenia usprawniające myślenie, pamięć i wzrok.

 

 

 

"Dawno i nie tak dawno...Łódź wielokulturowa"

Uczniowie oddziału VIII c uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach pt.""Dawno i nie tak dawno...Łódź wielokulturowa",zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Warsztaty były okazją do zapoznania uczniów ( lub przypomnienia im ) faktów z historii naszego miasta. Ich ciekawa forma sprzyjała zapamiętywaniu faktów związanych z wielokulturowością Łodzi, postaci odgrywających ważną rolę w naszym mieście oraz typowego dla łodzian słownictwa.
 

Pomysł na miasto - lekcja muzealna w Muzeum Miasta Łodzi

6 grudnia 2018 roku klasa Vc była na wycieczce w Muzeum Miasta Łodzi w dawnym Pałacu Izraela Poznańskiego. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z makietą dawnej Łodzi, w Sali Lustrzanej pałacu obejrzeli prezentację o powstawaniu miasta, poznali tajniki miasta idealnego. W dalszej części zajęć uczniowie mogli wykazać się pomysłowością, kreatywnością w projektowaniu własnych budynków, z których tworzyli miasto idealne. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas prezentacji, przy tworzeniu miasta uczniowie wzięli pod uwagę przeznaczenie obiektu, uwarunkowania naturalne, a także sąsiedztwo, w jakim dany budynek miał się znajdować. Zabawa w urbanistów była nie tylko podsumowaniem zajęć, ale okazją do poznania specyfiki tego zawodu.

Galeria

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa